Plantilla i retribucions

En aquest apartat es recull la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Taradell.

 

Indemnitzacions:

Per dietes: És en funció dels comprovants que es presentin.

Per desplaçaments: La indemnització per raó de serveis prestats mitjançant l'ús d'automòbils particulars és de 0,20€/km