Període mig de pagament

Per tal de donar compliment a la disposició addicional primera de Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, on es crea l'obligació de les administracions públiques de fer públic el seu període mitjà de pagament a proveïdors, comuniquem que el període mitjà de pagaments a proveïdors de l'Ajuntament de Taradell ha estat el següent:

 

Període

Rati 
operacions
pendents
pagament
(dies)

Import
operacions
pendents
pagament

Rati 
operacions
pagades
(dies)

Import
operacions
pagades
Període
Mig
Pagament
(dies)
4rt trimestre 2021 37,99 93.148,62 5,73 1.084.904,84 € 8,28
3r trimestre 2021 77,16 43.426,86 9,27 968.676,95 12,18
2n trimestre 2021 26,78 2.222,22 10,17 737.760,79 10,22
1r trimestre 2021 2,55 59.575,57 12,42 730.978,49 11,68
4rt trimestre 2020 18,46 214.523,71 7,79 1.018.804,41 € 9,64
3r trimestre 2020 44,07 73.605,44 € 9,21 419.968,56 € 14,41
2n trimestre 2020 3,93 8.574,33 € 7,83 487.650,65 € 7,76
1r trimestre 2020 26 382,25 € 17,51 728.927,75 € 17,51
4rt trimestre 2019 0,58 209.158,10 € 5,96 1.294.416,97 € 5,21
3r trimestre 2019 13,11 164.643,23 € 10,75 1.183.223,97 € 11,84
2n trimestre 2019 11,25 378.479,85 € 5,83 1.140.550,89 € 7,18
1r trimestre 2019 5,50 24.909,64 € 13,70 835.799,59 € 13,47
4rt trimestre 2018 0,58 269.600,48 € 12,21 1.156.011,39 € 10,01
3r trimestre 2018 9,83 177.969,21 € 7,81 876.874,02 € 8,15
2n trimestre 2018 3,98 76.148,95 € 10,70 946.679,62 € 10,20
1r trimestre 2018 -12,35 464.559,36 € -0,92 901.360,08 € -4,81
4rt trimestre 2017 -16,11 279.218,99 € -8,04 1.249.215,02 € -9,51
3r trimestre 2017 -16,32 265.951,85 € -8,92 918.217,46 € -10,58
2n trimestre 2017 -20.98 325.399.6 3€ 0,31 793.767,99 € -5.88
1r trimestre 2017 -16,13 248.512,03 € 2,38 733.924,65 € -2,30
4rt trimestre 2016 -19,63 241.156,51 € -9,09€ 863.255,56 € -11,39
3r trimestre 2016 -20,46 185.917,50 € -8,71 1.137.115,78 € -10,36
2n trimestre 2016 -19,74 453.064,05 € -3,49 948.956,90 € -8,74
1r trimestre 2016 -11,99 274.483,73 € -1,74 650.842,60 € -4,78
4rt trimestre 2015 -14,78 210.202,77 € -9,71 1.123.830,39 € -10,51
3r trimestre 2015 -10 281.979,72 € -3,74 1.174.512,69 € -3,74
2n trimestre 2015 -8,65 956.705,31 € -2,45 1.640.145,13 € -4,73
1r trimestre 2015 -14,36 271.822,16 € -7,5 1.435.137,95 € -8,59
4t trimestre 2014 -11,59 1.963.209,78 € -26,84 683.021,99 € -15,53
3r trimestre 2014

-1,12

284.450,71 € -0,87 365.759,31 €

-0,98

El càlcul s'ha realitzat per mitjà de l'aplicatiu informàtic Sicalwin de la Diputació de Barcelona, calculat d'acord amb la metodologia de càlcul establerta al Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol.