Impostos i taxes municipals

Coronavirus COVID-19 / Fase 3

Divendres, 13/03/2020

S'ha ajornat el cobrament d'impostos municipals, amb el recolzament tècnic de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), mitjançant el qual es gestiona el pagament de la majoria d'impostos i taxes de Taradell. Tot seguit podeu consultar el nou calendari d'impostos municipal.

IMPOST - TAXA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vehicles de tracció mecànica         4 Maig
→ 2 Juny
           
Servei cementiri municipal             6 Juliol          
Béns Immobles urbans (IBI)             6 Juliol
→ 1 Setembre
     
IBI - 1a fracció             1 Juliol
→ 1 Setembre
     
Gestió residus domèstics             1 Juliol
→ 1 Setembre
     
Entrada vehicles - guals             1 Juliol
→ 1 Setembre
     
Béns immobles rústics construïts                     2 Nov.  
Gestió de residus comercials                     2 Nov.  
Ocupació via pública                     2 Nov.  
Activitats econòmiques                     2 Nov.  
Servei prevenció incendis en urbanitzacions                     2 Nov.  
IBI - 2a fracció                     2 Nov.
→ 1 Desembre