Edictes

AnuncisData
Aprovació definitiva de l'Avanç del Pla Parcial núm.7 El Vivet. Divisió en subsectors.14/06/2019
Exposició pública Compte General 201828/05/2019
Aprovació inicial modificació POUM núm. 1123/05/2019
Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 4/201916/05/2019
Edicte Pla Econòmic i Financer14/05/2019
Exposició pública IAE 201914/05/2019
Aprovació definitiva Projecte enderroc29/04/2019
Exposició pública Pla Parcial núm. 7 El Vivet Subsector 129/04/2019
Aprovació definitiva modif. crèdit 2-201915/04/2019
Aprovació definitiva modif. crèdit 3-201915/04/2019
Edicte acta de notorietat per inscripció d'excés de cabuda10/04/2019
Aprovació inicial modificació de crèdit 4/201908/04/2019
Edicte aprovació projecte d'obra ordinaria28/03/2019
Edicte aprovació definitiva CE Font Déu19/03/2019
Informació pública Projecte per nou subministrament elèctric en baixa tensió13/03/2019
Aprovació inicial modificació crèdit 2/201912/03/2019
Aprovació inicial modificació crèdit 3/201912/03/2019
Aprovació inicial reconeixement extrajudicial de crèdit12/03/2019
Aprovació projecte enderroc edifici c. sant sebastià07/02/2019
Aprovació definitiva Plantilla de personal 201922/01/2019