Edictes

Anuncis Data
Selecció agents auxiliars. Anunci de rectificació. 30/05/2016
Selecció agents auxiliars. Relació admesos i exclosos provisionalment. 30/05/2016
Decret vacances Alcalde 27/05/2016
Aprovació inicial modificació POUM núm. 8 18/05/2016
Edicte contractació funcionarí interí caràcter urgència 12/05/2016
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 2/2016 10/05/2016
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 4/2016 10/05/2016
Edicte modificació bases formació borsa agents i convocatoria 3 places 27/04/2016
Edicte bases formació borsa treball agents auxiliars i convocatòria per la selecció de 3 agents auxiliars interins 20/04/2016
Edicte aprovació inicial modificació de crèdit 2/2016 11/04/2016
Edicte aprovació inicial modificació de crèdit 4/2016 11/04/2016
Edicte del Consell comarcal d'aprovació projecte d'obres (TEC-004-16) 11/04/2016
Llistat IAE 2016 01/04/2016
Edicte aprovació modificació parcial traçat El Camp 08/03/2016
Edicte adjudicació EAS Taradell 01/03/2016
Edicte aprovació definitiva Reglament dipòsit de runes 23/02/2016
Edicte aprovació definitiva Reglament EAS Taradell 23/02/2016
Edicte modificació règim de sessions del Ple 17/02/2016
Edicte contractació peó brigada 08/02/2016
Edicte nova regidora ensenyament 08/02/2016