Edictes

Anuncis Data
Edicte modificació cartipàs municipal 17/04/2018
Reconeixement de crèdits i modificació de crèdits 2/2018 06/04/2018
Adjudicació contracte redacció del projecte ''Urbanització del tram 1 de la Ronda de Montserrat'' 28/03/2018
Edicte bases reguladores concessió beques extraescolars i esportives 2018 26/03/2018
Aprovació projecte enderroc edifici 09/03/2018
Edicte modificació retribucions càrrecs electes 09/03/2018
Edicte adjudicació contracte substitució gespa camp de futbol 07/03/2018
Aprovació definitiva modificació crèdit 7-2017 23/01/2018
Aprovació definitiva Pressupost 2018 23/01/2018
Convocatoria de beques 19/01/2018
Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic 10/01/2018
Aprovació inicial modificació crèdit 7-2017 15/12/2017
Aprovació inicial Pressupost 2017 15/12/2017
Aprovació definitiva PMU 3 - Font d'en Deu 05/12/2017
Contractació laboral interina 04/10/2017
Aprovació definitiva modificació crèdit 5-2017 25/09/2017
Aprovació definitiva modificació crèdit 4-2017 21/08/2017
Aprovació inicial modificació crèdit 5-2017 21/08/2017
Creació fitxers de dades personals de l'Ajuntament de Taradell 09/08/2017
Modificació de crèdit 4-2017 24/07/2017