Edictes

Anuncis Data
Aprovació inicial Ordenança municipal de bon govern 13/07/2018
Cessió gratuita finca c. ramon pou 13/07/2018
Edicte aprovació projecte d'urbanització 13/07/2018
Aprovació definitiva modificació de crèdit 4-2018 11/07/2018
Compte General del Pressupost 2017 28/06/2018
Cobrament IAE 2018 21/06/2018
Aprovació defintiva modificació de crèdit 3/2018 14/06/2018
Desafectació de dues finques del c.Ramon Pou, 82 14/06/2018
Designació membres mesa contractació permanent 14/06/2018
Edicte vehicle abandonat 14/06/2018
Millora accés a la urbanització La Roca 14/06/2018
Modificació ordenança fiscal núm. 40 - Article 6 Quota tributària 14/06/2018
Aprovació Pla i Protocol de verificació de les activitats a Taradell 11/06/2018
Aprovació projecte bàsic i d'execució de 16 habitatges tutelats a Taradell 01/06/2018
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 2018 22/05/2018
Aprovació inicial Projecte de reparcel.lació del PMU-3 Camí de la Font d'en Déu 22/05/2018
Informació pública llicència ambiental 18/05/2018
Aprovació inicial modificació crèdit 3/2018 11/05/2018
Aprovació definitiva modificació de crèdit 2/2018 i expedient extrajudicial de crèdits 10/05/2018
Quota IAE 2018 06/05/2018