Edictes

Anuncis Data
Edicte adjudicació definitiva contracte, exp. 3/2009 FEIL 04/06/2009
Edicte adjudicació definitiva contracte, exp. 5/2009 FEIL 04/06/2009
Edicte adjudicació definitiva contracte, exp. 6/2009 FEIL 04/06/2009
Edicte adjudicació definitiva contracte, exp. 7/2009 FEIL 04/06/2009
Edicte adjudicació definitiva contracte, exp. 8/2009 FEIL 04/06/2009
Edicte adjudicació definitiva contracte, exp. 9/2009 FEIL 04/06/2009
Edicte adjudicació definitiva exp. 1/09 FEIL 04/06/2009
Edicte aprovació inicial projecte 04/06/2009
Edicte Compte General del pressupost 2008 26/05/2009
Edicte adjudicació provisional exp. 1/2009 FEIL 13/05/2009
Edicte adjudicació provisional exp. 3/2009 FEIL 13/05/2009
Edicte adjudicació provisional exp. 5/2009 FEIL 13/05/2009
Edicte adjudicació provisional exp. 6/2009 FEIL 13/05/2009
Edicte aprovació inicial resum numèric Padró d'Habitants 13/05/2009
Edicte modificació ordenança reguladora de circulació a Taradell 13/05/2009
Edicte modificació ordenança fiscal municipal núm. 24 06/05/2009
Edicte modificació planejament 21/04/2009
Edicte adjudicació provisional contracte d'obres, exp. 7-2009 FEIL 03/04/2009
Edicte adjudicació provisional contracte d'obres, exp. 8-2009 FEIL 03/04/2009
Edicte adjudicació provisional contracte d'obres, exp. 9-2009 FEIL 03/04/2009