Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Edicte modificació ordenança 07/04/2010
Edicte licitació pública 16/03/2010
Edicte aprovació inicial projectes executius, memòries valorades i estudis de seguretat i salut 05/03/2010
Edicte contractació subministrament energia elèctrica 05/03/2010
Edicte correcció errors 05/03/2010
Edicte aprovació inicial modificació ordenança 12/02/2010
Edicte aprovació inicial Pla de Protecció civil de Taradell 12/02/2010
Edicte contractació subministrament energia elèctrica 12/02/2010
Edicte creació i imposició preu públic 12/02/2010
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 04/02/2010
Edicte adjudicació provisional contractació 29/01/2010
Edicte aprovació inicial ordenança 29/01/2010
Edicte aprovació inicial pressupost general 2010 29/01/2010
Edicte sobre notificació a interessat 11/01/2010
Edicte devolució i cancel.lació garantia definitiva 22/12/2009
Edicte modificació ordenances fiscals municipals pel 2010 16/12/2009
Edicte aprovació inicial modificació de crèdits 04/12/2009
Edicte aprovació provisional modificació ordenança municipal tinença animals 04/12/2009
Edicte baixa creditors pressupost 2009 04/12/2009
Edicte subhasta electrònica 04/12/2009