Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.
AnuncisData
Desafectació de dues finques del c.Ramon Pou, 8214/06/2018
Designació membres mesa contractació permanent14/06/2018
Edicte vehicle abandonat14/06/2018
Millora accés a la urbanització La Roca14/06/2018
Modificació ordenança fiscal núm. 40 - Article 6 Quota tributària14/06/2018
Aprovació Pla i Protocol de verificació de les activitats a Taradell11/06/2018
Convocatoria Ple juny05/06/2018
Aprovació projecte bàsic i d'execució de 16 habitatges tutelats a Taradell01/06/2018
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 201822/05/2018
Aprovació inicial Projecte de reparcel.lació del PMU-3 Camí de la Font d'en Déu22/05/2018
Informació pública llicència ambiental18/05/2018
Aprovació inicial modificació crèdit 3/201811/05/2018
Aprovació definitiva modificació de crèdit 2/2018 i expedient extrajudicial de crèdits10/05/2018
Ordre dia Ple maig 201808/05/2018
Quota IAE 201806/05/2018
Edicte modificació cartipàs municipal17/04/2018
Preavis eleccions representants personal funcionaris Ajuntament16/04/2018
Reconeixement de crèdits i modificació de crèdits 2/201806/04/2018
Ordre del dia Ple abril 201803/04/2018
Adjudicació contracte redacció del projecte ''Urbanització del tram 1 de la Ronda de Montserrat''28/03/2018
Edicte bases reguladores concessió beques extraescolars i esportives 201826/03/2018
Aprovació projecte enderroc edifici09/03/2018
Edicte modificació retribucions càrrecs electes09/03/2018
Edicte adjudicació contracte substitució gespa camp de futbol07/03/2018
Convocatòria Ple març01/03/2018