Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.
AnuncisData
Convocatoria de beques19/01/2018
Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic10/01/2018
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per utilització privativa de a via pública01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 16:Taxa per expedició de documents administratius01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 20:Taxa per llicències d'obres01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 21:Taxa per activitats01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 24:Taxa per la prestació del servei escola bressol01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis de cementiris01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 29:Taxa pel subministrament aigua01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 40:Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 7: Taxa empreses explotadores de serveis de subministraments01/01/2018
Ordenança fiscal núm.46: Preu públic de la franja de seguretat contra incendis01/01/2018
Aprovació inicial modificació crèdit 7-201715/12/2017
Aprovació inicial Pressupost 201715/12/2017
convocatòria i ordre del dia del Ple de desembre de 201712/12/2017
Junta de Govern Local nº 46 de 2017-12-1111/12/2017
Aprovació definitiva PMU 3 - Font d'en Deu05/12/2017
Junta de Govern Local nº 45 de 2017-12-0404/12/2017
Junta de Govern Local nº 44 de 2017-11-2727/11/2017