Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.
AnuncisData
Aprovació projecte enderroc edifici c. sant sebastià07/02/2019
Aprovació definitiva Plantilla de personal 201922/01/2019
Aprovació definitiva modificació de crèdit 7/201821/01/2019
Aprovació definitiva Pressupost 201915/01/2019
Ordre dia Ple gener 201915/01/2019
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 16:Taxa per expedició de documents administratius01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 21:Taxa per activitats01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 24:Taxa per la prestació del servei escola bressol01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis de cementiris01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 29:Taxa pel subministrament aigua01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 32:Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 4: Impost plusvalua01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2019
Junta de Govern Local nº 49 de 2018-12-2727/12/2018
Aprovació provisional contribucions especials urbanització c. Tona i c. Font d'en Déu19/12/2018
Aprovació inicial modificació de crèdit 7/201817/12/2018
Aprovació inicial Pressupost 201917/12/2018
Junta de Govern Local nº 48 de 2018-12-1717/12/2018
Aprovació definitiva ordenances fiscals 201913/12/2018
Ple de desembre de 201813/12/2018