Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.
AnuncisData
Anunci informació pública llicència ambiental13/07/2018
Aprovació definitiva Projecte de reparcel.lació13/07/2018
Aprovació inicial Ordenança municipal de bon govern13/07/2018
Cessió gratuita finca c. ramon pou13/07/2018
Edicte aprovació projecte d'urbanització 13/07/2018
Aprovació definitiva modificació de crèdit 4-201811/07/2018
Convocatòria i ordre del dia del Ple de 12/07/201810/07/2018
Compte General del Pressupost 201728/06/2018
Cobrament IAE 201821/06/2018
Aprovació defintiva modificació de crèdit 3/201814/06/2018
Desafectació de dues finques del c.Ramon Pou, 8214/06/2018
Designació membres mesa contractació permanent14/06/2018
Edicte vehicle abandonat14/06/2018
Millora accés a la urbanització La Roca14/06/2018
Modificació ordenança fiscal núm. 40 - Article 6 Quota tributària14/06/2018
Aprovació Pla i Protocol de verificació de les activitats a Taradell11/06/2018
Ple de juny de 201807/06/2018
Convocatoria Ple juny05/06/2018
Aprovació projecte bàsic i d'execució de 16 habitatges tutelats a Taradell01/06/2018
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 201822/05/2018
Aprovació inicial Projecte de reparcel.lació del PMU-3 Camí de la Font d'en Déu22/05/2018
Junta de Govern Local nº 21 de 2018-05-2121/05/2018
Informació pública llicència ambiental18/05/2018
Junta de Govern Local nº 20 de 2018-05-1414/05/2018
Aprovació inicial modificació crèdit 3/201811/05/2018