Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.
Anuncis Data
Ple de gener de 2019 07/01/2019
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 16:Taxa per expedició de documents administratius 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 21:Taxa per activitats 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 24:Taxa per la prestació del servei escola bressol 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis de cementiris 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 29:Taxa pel subministrament aigua 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 32:Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 4: Impost plusvalua 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 01/01/2019
Junta de Govern Local nº 49 de 2018-12-27 27/12/2018
Aprovació provisional contribucions especials urbanització c. Tona i c. Font d'en Déu 19/12/2018
Aprovació inicial modificació de crèdit 7/2018 17/12/2018
Aprovació inicial Pressupost 2019 17/12/2018
Junta de Govern Local nº 48 de 2018-12-17 17/12/2018
Aprovació definitiva ordenances fiscals 2019 13/12/2018
Ple de desembre de 2018 13/12/2018
Ordre del dia Ple de desembre 11/12/2018
Junta de Govern Local nº 47 de 2018-12-10 10/12/2018
Junta de Govern Local nº 46 de 2018-12-03 03/12/2018
Aprovació definitiva ''Millora polígons industrials Vivet i Castellets'' 30/11/2018