Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.
Anuncis Data
Junta de Govern Local nº6 de 2019-02-11 11/02/2019
Aprovació projecte enderroc edifici c. sant sebastià 07/02/2019
Junta de Govern Local nº5 de 2019-02-04 04/02/2019
Junta de Govern Local nº4 de 2019-01-28 28/01/2019
Aprovació definitiva Plantilla de personal 2019 22/01/2019
Aprovació definitiva modificació de crèdit 7/2018 21/01/2019
Junta de Govern Local nº3 de 2019-01-21 21/01/2019
Junta de Govern Local nº 1 de 2019-01-17 17/01/2019
Aprovació definitiva Pressupost 2019 15/01/2019
Ordre dia Ple gener 2019 15/01/2019
Junta de Govern Local nº2 de 2019-01-14 14/01/2019
Ple de gener de 2019 07/01/2019
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 16:Taxa per expedició de documents administratius 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 21:Taxa per activitats 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 24:Taxa per la prestació del servei escola bressol 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis de cementiris 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 29:Taxa pel subministrament aigua 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 32:Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 4: Impost plusvalua 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 01/01/2019