Urbanisme

Mapes de Taradell

Recursos cartogràfics, geolocalització de recursos i dades, carrerers i d'altres mapes de Taradell.

Infraestructura de Dades Espacials de Taradell

Aqui hi trobaràs tots els mapes del municipi amb tot tipus de capes d'informació:

  • Carrerer amb equipaments i límits administratius
  • Mapa topogràfic
  • Cadastre
  • Mapa urbanístic de Taradell
  • Registre de planejament urbanístic de Catalunya
  • Cartoteca digital amb mapes antics
  • [...]

Cartografia topogràfica 1:100

Per aprofitar els avantatges d'aquest PDF, com és l'estructura de capes, la geolocalització, les anotacions o les possibilitats de mesurar perímetres i àrees, és necessari descarregar el fitxer.


Geocercador de llocs d'interès

Nomenclàtor - Diputació de Barcelona


Guia de carrers

Geocercador d'adreces municipal - Diputació de Barcelona


SITMUN

Sistema d'Informació Territorial Municipal - Diputació de Barcelona


Google Earth

Google Earth amb la cartografia de la província de Barcelona
[És necessari tenir instal·lat el programari Google Earth]

 


Google Maps


Mapa urbanístic de Catalunya

Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) - Generalitat de Catalunya


Visor IDEC

Visor de l'ICC - Generalitat de Catalunya

 

Mapa de Patrimoni Cultural de Taradell

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural dels municipis per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social. 

Geoportals IDE Locals

Una IDE (Infraestructura de Dades Espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions, pàgines web, ...) dedicats a gestionar informació geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl·lit, topònims, ...), disponibles a internet, que compleixen una sèrie de condicions d'interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies, ...).

La finalitat dels geoportals IDE és crear un punt d'entrada centralitzat per facilitar l'accés i l'ús de la informació geogràfica a totes les administracions públiques, el sector privat i la ciutadania