Mapes de Taradell

Recursos cartogràfics, geolocalització de recursos i dades, carrerers i d'altres mapes de Taradell.

Infraestructura de Dades Espacials de Taradell

Aqui hi trobaràs tots els mapes del municipi amb tot tipus de capes d'informació:

  • Carrerer amb equipaments i límits administratius
  • Mapa topogràfic
  • Cadastre
  • Mapa urbanístic de Taradell
  • Registre de planejament urbanístic de Catalunya
  • Cartoteca digital amb mapes antics
  • [...]

Geocercador de llocs d'interès

Nomenclàtor - Diputació de Barcelona
http://sitmun.diba.cat/nomenclator?mun_ine=08278

Guia de carrers

Geocercador d'adreces municipal - Diputació de Barcelona
http://sitmun.diba.cat/sitmun_gca?mun_ine=08278

SITMUN

Sistema d'Informació Territorial Municipal - Diputació de Barcelona
http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp?app=1&user=public_aj&ine=08278

Google Earth

Google Earth amb la cartografia de la província de Barcelona
http://sitmun.diba.cat/ge?service=IDEBarcelona&mun_ine=08278
[És necessari tenir instal·lat el programari Google Earth]

Google Maps

Mapa urbanístic de Catalunya

Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) - Generalitat de Catalunya
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do?municipi=08278

Visor IDEC

Visor de l'ICC - Generalitat de Catalunya
http://taure.icc.cat/geoLocal/crearAplicacionOL.jsp?tipus=v&schema=carrer&codi=a082785