El CAU – Agrupament Escolta i Guia Rocaguinarda

Mas Can Just 
08552 Taradell 
rocaguinardaescoltesiguies.cat
Lloc web

L' Agrupament Escolta i Guia Rocaguinarda és una entitat d'educació en el lleure, sense ànim de lucre, formada per joves voluntaris/es.

Agrupament Rocaguinarda - El CAu

Oferim als nens, nenes i joves l'aventura de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta i guia, amb l'objectiu de que cada noi i noia esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les seves accions treballant en equip. Amb la finalitat de formar-se com a persones solidàries i compromeses amb la societat que ens envolta.

Primer només era per a nois però més tard s'hi van afegir les noies. Actualment se'ls coneix amb el nom del "Cau".

L'Ajuntament ens va cedir una casa: Can Just, on ens reunim i realitzem les nostres activitats.

L'Agrupament està integrat pels següents grups:

Llops - Daines: Nens i nenes de 8 a 11 anys. Realitzen jocs.
Rangers - Noies guies: Nois i noies de 11 a 14 anys. Se'ls inicia en l'aventura i la seva pròpia organització.
Pioners - Carabeles: Nois i noies de 14 a 18 anys. Es treballa la iniciativa personal per tal que puguin portar a terme actes de servei útils als altres membres de l'Agrupament. Se'ls comença a formar com a caps.

Ens reunim setmanalment i fem excursions i sortides al camp per Setmana Santa i a l'estiu. A més, participem activament en les diferents activitats i festes del poble: venda d'atxes de barballó, caminada popular de Lluna plena, concurs de Grills, cantada de Caramelles, etc.