AMPA Institut Taradell

C/ Pompeu Fabra, 12 
08552 Taradell 
Tel 93 88000 12 
Responsable: Jordi Espinàs

Objectius:

  • La participació dels pares a l'INS és un dret, però també és un deure.
  • Els pares i mares podem i hem d'ajudar i facilitar la labor de l'equip directiu i els professors, perquè hi ha moltes coses a fer i a millorar.
  • Cal una participació dels pares i mares activa, crítica i positiva.

L'AMPA té com objectiu donar suport als membres de l'associació i a tota la comunitat educativa, en tot allò que fa referència a l'educació dels nostres fills i filles.
 

Activitats:

AMPA Institut Taradell

L'AMPA treballa sumant esforços amb l'equip directiu i el conjunt de professors i professores de l'INS.

  • Programa de reciclatge de llibres.
  • Pamasactiu.
  • Activitats extraescolars:
    • Habilitats gimnàstiques.
    • BTT.
  • Sortides familiars:
    • Curs 2013-14. Centre de recuperació d'animals marins (CRAM).
  • Cine-fòrum:
    • Pel·lícula: “Las nieves de Kilimanjaro”. Amb la col·laboració de Toni Serrat i d'un representant del CRAE “La Serra” de Taradell.
  • Altres:
    • Reunió mensual amb l'equip directiu
    • Full informatiu trimestral i col·laboració amb la revista de l'INS.
    • Enquesta de millores i propostes a l'AMPA.
    • Col·laboració econòmica en equipaments per l'INS i activitats organitzades pel Centre
    • Assemblea general
    • Representació en el Consell Escolar
    • Col·laboració en l'Equip energètic
    • Participació en la Comissió de convivència i econòmica.
    • Gestió del cobrament de la quota d'AMPA i de material.
    • Tramitació d'ajudes i subvencions per l'AMPA.
    • Venda d'embolcalls
AMPA institut de Taradell

 

Propostes de futur:

  • Proposta de noves activitats extraescolars:

o   Activitats esportives:  Habilitats gimnàstiques (júniors), Tennis taula.

o   Tallers:  Gralla, Danses del món, Cant coral, Teatre, Ràdio.

  • Proposta de nous serveis:

o   Comissió de suport i millora dels resultats acadèmics.

o   Presència de l'AMPA a les Xarxes socials: blog, web, Facebook, Twitter.

o   Comissió d'intercanvis, colònies, camps de treball i sortides i estades a l'estranger.

o   Activitats culturals, de voluntariat i/o solidaritat: Setmana cultural, Joguina solidària, Setmana de les cultures, Festa de la diversitat, Campanya de reciclatge, etc.