Col·lecció local

Què és  la col.lecció local?

Segons el Manifest de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1994), una de les missions d'aquesta és la de “garantir l'accés als ciutadans a tota mena d'informació de la comunitat”. Aquesta informació sobre la comunitat és el que anomenem la Col·lecció Local.

En el nostre cas, la Col·lecció Local  la formen,  per una banda  els documents que parlen de Taradell, de la seva història, de la seva cultura, del seu entorn natural i social i per l'altra, els  llibres i documents que escriuen i publiquen els autors taradellencs, de naixement o d'adopció, sigui quina sigui la seva temàtica i el seu suport.

Moltes vegades són els propis autors els que ens fan arribar aquests  documents que poden estar en diferents suports: llibres, revistes, butlletins d'entitats i associacions, treballs de recerca inèdits,cd's...

La biblioteca els  recopila, els tracta documentalment i els reuneix i preserva en una secció ben visible especialment dedicada als fons locals, a la primera planta, al costat del fons especial Antoni Pladevall i Font.

Actualment (2014), 274  llibres formen aquest fons local i la Revista de Taradell  s'està digitalitzant a través del projecte “Trencadís” de la Diputació de Barcelona amb la finalitat que es pugui consultar on-line a text complet.

Quan la biblioteca rep els escolars en les sessions de formació d'usuaris, el primer que els presentem  és la Col.leció Local  perquè és l'element que vincula més estretament la biblioteca pública amb el territori i amb la comunitat a qui serveix. 

Però la tasca de la biblioteca no acaba aquí perquè ha de vetllar per difondre aquest patrimoni  i per això es converteix  en un espai de difusió de la cultura local a través de  l'organització de diferents activitats culturals: presentacions de llibres, exposicions, xerrades...

Terres de lloguer, d'Antoni Pladevall i Arumí
Terres de lloguer, d'Antoni Pladevall i Arumí
LLibertat, terra i pàtria de Rosa Codina
LLibertat, terra i pàtria de Rosa Codina
Històries i llegendes de la mar catalana, de Roger Galisteo
Històries i llegendes de la mar catalana, de Roger Galisteo
100 bolets fàcilement identificables, de Jaume Sañé
100 bolets fàcilement identificables, de Jaume Sañé
 Un núvol, d'Anna Aparicio
Un núvol, d'Anna Aparicio