Comunicar incidències a la via pública

L'Ajuntament de Taradell posa a disposició dels vilatans l'aplicació Asyscontrol per comunicar les incidències a la via pública de manera ràpida i eficient. 

Es tracta d'una aplicació d'innovació puntera i és autogestionable des de telèfons Apple i Android. Cada vilatà se la pot descarregar gratuïtament des del seu propi terminal.

Aquesta aplicació permet d'una banda incrementar els canals de comunicació d'incidències ja existents (via telefònica, a través de l'entrada d'una instància al registre de les oficines municipals o a través de l'apartat “contactar” de la pàgina web del propi Ajuntament) per millorar l'eficàcia de la detecció i gestió de les incidències, i de l'altre, donar a conèixer a la ciutadania les actuacions i treballs que s'estan fent a la via pública a través de les xarxes socials i de la pròpia pàgina web de l'Ajuntament.

Procediment per comunicar una incidència

Crear incidència. Entrar a l'aplicació Asyscontrol descarregada prèviament i crear incidència.
Crear incidència. Entrar a l'aplicació Asyscontrol descarregada prèviament i crear incidència.
2 - Localitzar el punt. Per seguir comunicant la incidència, en primer lloc cal que l'aplicació geolocalitzi el punt on es troba l'usuari, (punt on es troba la incidència). Si no s'aconsegueix geolocalitzar, el programa no permetrà seguir endavant amb la tramitació. Un cop ubicada la incidència, cal prémer el butó de “guardar”.
2 - Localitzar el punt. Per seguir comunicant la incidència, en primer lloc cal que l'aplicació geolocalitzi el punt on es troba l'usuari, (punt on es troba la incidència). Si no s'aconsegueix geolocalitzar, el programa no permetrà seguir endavant amb la tramitació. Un cop ubicada la incidència, cal prémer el butó de “guardar”.
3 - Afegir Foto. S'ha d'insertar una foto de la incidència que es transmet.
3 - Afegir Foto. S'ha d'insertar una foto de la incidència que es transmet.

4 - Indicar tipologia. S'ha d'indicar la tipologia d'incidiència. Aquesta pot ser relacionada amb el mobiliari urbà, senyalística, il·luminació i electricitat, obres a la via pública, jardineria, aigua, neteja o altres.
4 - Indicar tipologia. S'ha d'indicar la tipologia d'incidiència. Aquesta pot ser relacionada amb el mobiliari urbà, senyalística, il·luminació i electricitat, obres a la via pública, jardineria, aigua, neteja o altres.
5 - Afegir observacions . L'aplicació permet, si s'escau, afegir alguna observació i indicar si la incidència suposo un risc pels ciutadans.
5 - Afegir observacions . L'aplicació permet, si s'escau, afegir alguna observació i indicar si la incidència suposo un risc pels ciutadans.
6 - Per tal que el ciutadà pugui seguir el procediment de gestió de la incidència és recomanable que aquest es registri.
6 - Per tal que el ciutadà pugui seguir el procediment de gestió de la incidència és recomanable que aquest es registri.

 Un cop creada la nova incidència amb l'App, aquesta s'envia al gestor de l'aplicació, Asysctiva, i aquest la comunica a l'Ajuntament perquè pugui procedir a la seva resolució.

Descarrega't l'aplicació d'Asyscontrol per Android o per iOS

Descarrega't l'aplicació d'Asyscontrol per Android o per iOS