Període mig de pagament

Per tal de donar compliment a la disposició addicional primera de Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, on es crea l'obligació de les administracions públiques de fer públic el seu període mitjà de pagament a proveïdors, comuniquem que el període mitjà de pagaments a proveïdors de l'Ajuntament de Taradell ha estat el següent:

 

Període

Rati 
operacions
pendents
pagament
(dies)

Import
operacions
pendents
pagament

Rati 
operacions
pagades
(dies)

Import
operacions
pagades
Període
Mig
Pagament
(dies)
3r trimestre 2018 9,83 177.969,21€ 7,81 876.874,02€ 8,15
2n trimestre 2018 3,98 76.148,95€ 10,70 946.679,62€ 10,20
1r trimestre 2018 -12,35 464.559,36€ -0,92 901.360,08€ -4,81
4rt trimestre 2017 -16,11 279.218,99€ -8,04 1.249.215,02€ -9,51
3r trimestre 2017 -16,32 265.951,85€ -8,92 918.217,46€ -10,58
2n trimestre 2017 -20.98 325.399.63€ 0,31 793.767,99€ -5.88
1r trimestre 2017 -16,13 248.512,03€ 2,38 733.924,65€ -2,30
4rt trimestre 2016 -19,63 241.156,51€ -9,09€ 863.255,56€ -11,39
3r trimestre 2016 -20,46 185.917,50€ -8,71 1.137.115,78€ -10,36
2n trimestre 2016 -19,74 453.064,05€ -3,49 948.956,90€ -8,74
1r trimestre 2016 -11,99 274.483,73€ -1,74 650.842,60€ -4,78
4rt trimestre 2015 -14,78 210.202,77€ -9,71 1.123.830,39€ -10,51
3r trimestre 2015 -10 281.979,72€ -3,74 1.174.512,69€ -3,74
2n trimestre 2015 -8,65 956.705,31€ -2,45 1.640.145,13€ -4,73
1r trimestre 2015 -14,36 271.822,16€ -7,5 1.435.137,95€ -8,59
4t trimestre 2014 -11,59 1.963.209,78€ -26,84 683.021,99€ -15,53
3r trimestre 2014

-1,12

284.450,71€ -0,87 365.759,31€

-0,98

El càlcul s'ha realitzat per mitjà de l'aplicatiu informàtic Sicalwin de la Diputació de Barcelona, calculat d'acord amb la metodologia de càlcul establerta al Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol.