Pla de Govern Local (2015 - 2019)

Opineu / Participeu en el Pla de Govern Local

Des de l'Ajuntament ens interessa conèixer la teva opinió el Pla de Govern. Fes-nos saber quines actuacions creus que són prioritàries, adreça'ns les propostes que creguis convenients per construïr junts un poble millor.

M'agradaria rebre el butlletí informatiu municipal

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la informació que ens faciliti serà utilitzada únicament per contactar amb vostè en resposta a la sol·licitud realitzada.

Escut Taradell amb corona

Ensenyament

Cultura i Festes

Benestar Social i Sanitat

Economia i Hisenda

Governació

Pagesia, Entorn i Turisme

Esports

Joventut

Medi Ambient

Comunicació i Noves Tecnologies

Associacionisme

Urbanisme

 


Ensenyament

 • A través de la implantació del projecte dels camins escolars permetrem oferir uns itineraris segurs i còmodes en el trajecte de casa a l'escola.
 • Seguirem treballant en el projecte de l'Escola Municipal l'Arpa amb nous cursos i nous monogràfics.
 • Seguirem potenciant i recolzant els projectes que suposin una interrelació entre infants i joves amb altres grups de la nostra societat (casal de jubilats, residència d'avis, entitats diverses,...), donant la màxima importància a l'altruisme a través del voluntariat.
 • Seguirem consolidant el Consell Escolar Municipal, vetllant pet la interrelació dels centres educatius del nostre municipi i donar-los suport en tots els seus projectes.
 • Seguirem treballant, en temes de prevenció dins l'estament educatiu: prevenció de conductes de risc a través de tallers, visites, xerrades...
 • Seguirem donant suport al projecte DRECERA a l'Institut de Taradell, un programa adreçat als joves on l'alumnat amb baix rendiment escolar és introduït en el món laboral gràcies a la col·laboració de les empreses i entitats del poble.

Cultura i Festes

 • A través de la realització del Mapa de Patrimoni cultural, estudiarem, protegirem i difondrem el patrimoni cultural de Taradell (monuments, llindes, fonts, jaciments arqueològics, patrimoni natural...)
 • Seguirem coordinant i recolzant les festes tradicionals i populars, les noves iniciatives culturals i festives que enriqueixin l'oferta cultural existent i vetllant perquè els taradellencs puguin gaudir dels més 300 actes que es realitzen al llarg de l'any.
 • Seguirem apostant i potenciant l'ús de la Biblioteca Municipal com a centre de promoció de la lectura a tota la població i un espai de suport a la formació i a l'autoaprenentatge per a totes les persones al llarg de la seva vida i farem especial èmfasi en els seus fons especials: senderisme, pagesia,  bandolerisme  i col·lecció local, amb l'impuls de dos projectes que recullen la identitat i la història del nostre poble: l'arxiu fotogràfic i el grup de recerca Fent Memòria.
 • Començarem les gestions per ubicar un espai de representacions artístiques, documentals i conferències al Centre cultural Costa i Font.

Benestar Social i Sanitat

 • Implantarem un sistema de vigilància i control per una correcta tinença i conducció d'animals de companyia a la via pública.
 • Continuarem oferint un ampli ventall d'actuacions al costat de l'Àrea de Serveis Socials i Ciutadania de la Mancomunitat La Plana. 
 • Seguirem treballant en el projecte del Centre Obert “El Puntal”, un servei municipal que col·labora en la tasca educativa de la infància i adolescència al costat de les famílies, les escoles i la comunitat en general.
 • Continuarem fomentant la igualtat de gènere. Els tallers de viure en positiugrup de suport i ajuda mútuamenopausa, i dona mare i treballadora són un clar exemple del nostre treball envers la igualtat de gènere mitjançant l'impuls de les polítiques locals d'apoderament i lideratge de les dones.
 • Continuarem realitzant actuacions en el marc de la prevenció i la mediació comunitària: taules de convivència i civisme, jornades, celebració de la Festa del Civisme i la conscienciació a través d'agents cívics.
 • Dotarem als ciutadans nouvinguts d'eines necessàries per a la seva acomodació i/o inclusió social a Taradell.
 • Instal·larem un parc de salut per a la gent gran a la zona esportiva.

Economia i Hisenda

 • Crearem la taula sectorial que aglutini els agents econòmics del municipi: comerços, restauració, empreses turístiques i de serveis, per crear i tirar endavant projectes conjunts. 
 • Potenciarem el nou servei de desenvolupament local assessorant en la recerca de feina i la seva entrada a les empreses. 
 • Continuarem donant suport al comerç i impulsant noves iniciatives comercials.
 • Organitzarem accions formatives, tallers i xerrades i ens sumarem a les iniciatives, accions i activitats comarcals  per beneficiar els nostres autònoms i empresaris.
 • Un dels nostres objectius, com hem fet fins ara, continuarà essent la recerca de noves fonts d'ingressos pel poble per poder tirar endavant projectes i inversions que s'hi realitzaran.
 • El compromís és mantenir la contenció de la despesa en funció dels ingressos que es rebin i garantint l'equilibri econòmic amb el qual comptem des de fa anys.
 • Seguirem mantenint els tributs per sota de la mitjana de municipis similars al nostre pel que fa a nombre d'habitants i nivell de serveis.

Governació

 • Donarem un impuls a la participació ciutadana amb l'articulació d'instruments que ens permetin incrementar la cooperació i col·laboració i que incrementin la visió estratègica i la priorització en la presa de decisions.
 • Continuarem donant suport a l'Associació de Protecció Civil de Taradell i articulant i coordinant el cos dels vigilants municipals per garantir un grau de benestar i seguretat a tots els vilatans i visitants del nostre poble. 
 • Hem signat i complirem tots els compromisos proposats per l'ANC, Òmnium Cultural i l'AMI en referència a les eleccions del 27S.

Pagesia, Entorn i Turisme

 • Implantarem el projecte d'horts socials per a gent gran per afavorir el lleure i cobrir necessitats bàsiques.
 • Continuarem la millora dels camins del municipi i dotarem de mobiliari urbà els camins de passeig.
 • Millorarem l'oferta turística del territori posant en valor els recursos i els atractius turístics del municipi, en el marc de l'Ecomuseu del Blat.
 • Consolidarem el turisme com a activitat econòmica important al municipi, posant especial èmfasis en la col·laboració público-privada.

Esports

 • Crearem un organisme públic que gestioni l'EAS Taradell i els equipaments esportius municipals i que aglutini les entitats esportives que s'hi vulguin adherir.
 • Renovarem la gespa artificial del Camp Municipal de Futbol La Roureda d'acord amb la U.D. Taradell.
 • Seguirem facilitant l'accés a les activitats esportives a tota la població infantil i juvenil a través de beques en col·laboració amb la Diputació de Barcelona així com consolidant la Festa de l'Esport.
   

Joventut

 • Continuarem desenvolupant activitats de lleure, sortides, visites al municipi, tallers i xerrades i incorporarem un agent dinamitzador que treballarà de forma transversal i comunitària.
 • Seguirem gestionant i recolzant el programa PIDCES, un espai d'atenció presencial estable a l'institut que posa a l'abast dels joves recursos informatius d'interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació tan en el propi centre com en el seu entorn més proper, el municipi.

Medi Ambient

 • Augmentarem de manera significativa la implantació de la biomassa com a font de calor i la tecnologia led per a l' estalvi en el consum elèctric de l'enllumenat.
 • Continuarem realitzant campanyes d'educació ambiental a les escoles i de sensibilització a la població en general.
 • Realitzarem l'inventari detallat i el pla de restauració de les fonts del municipi.

Comunicació i Noves Tecnologies

 • Habilitarem cartelleres digitals per a millorar la informació vers la ciutadania i la difusió de les activitats i novetats que succeeixin al municipi.
 • Mantindrem el nou web municipal potenciant la qualitat i la transparència a la comunicació pública local.
 • Continuarem ampliant les edicions municipals amb una nova sèrie de monogràfics dedicada a temàtiques de recerca i d'interès local.

Associacionisme

 • El recolzament a l'associacionisme continuarà essent la nostra prioritat per això seguirem fomentant la col·laboració i cohesió entre totes les entitats del municipi i recolzant-les tant en la seva activitat continuada, en actes esporàdics, destinant-hi ajudes econòmiques, cessió d'espais, materials, i posant a la seva disposició assessorament tècnic.
 • Crearem una borsa de voluntariat per donar cobertura a les entitats esportives i lúdiques que gestionen clubs d'una manera altruista.

Urbanisme

 • Iniciarem l'obertura de la Ronda de Montserrat entre la ctra. de Viladrau i l'institut, d'acord amb els veïns de la zona i el planejament urbanístic.
 • Iniciarem els tràmits per millorar l'accés a la urbanització de La Roca des de la ctra. de Viladrau. Proposarem als veïns un pla de millora de la urbanització per trams de carrers.
 • Facilitarem l'ampliació del polígon industrial del Vivet, que permetrà l'augment de sòl industrial, una zona d'estacionament de vehicles pesats i autocaravanes i la reubicació del magatzem de la brigada municipal, alliberant així l'espai actual al
  Centre Cultural.
 • Facilitarem la rehabilitació de les antigues naus del Tint per a usos industrials i turístics tot intentant recuperar els espais d'equipaments, jardins i fonts.
 • Continuarem amb la renovació de la xarxa d'aigües actuant en els carrers on l'actual és obsoleta.
 • Continuarem les millores a la via pública, amb la substitució d'escocells, reparació de vials, supressió de barreres arquitectòniques,....
 • Seguirem amb la renovació de l'enllumenat més obsolet per assolir una major eficiència energètica.
 • Ampliarem el cementiri amb un tercer mòdul interior.
 • Actuarem per millorar l'entorn de la Capella de Santa Llúcia.
 • Obrirem un pas per a vianants que comuniqui el Centre Cultural amb el parc infantil al carrer de Miquel Martí i Pol.