Campanyes municipals

Informa't dels plans, campanyes i programes municipals.
Pla Jove 2017 - 2020
Un Pla Jove integral és una eina indispensable per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut del territori. L'objecte principal del PJ és centra en conèixer la realitat de la població juvenil del municipi de Taradell, detectar-ne les necessitat i, en funció d'aquesta anàlisi, definir els objectius estratègics a assolir en...
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 22 de setembre de 2009 i de 24 de febrer de 2010, va donar conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal, de Taradell, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de...
Recollida selectiva
A Taradell separem les deixalles municipals en 5 grups diferents. D'aquesta manera aconseguim que molt menys residus vagin a parar a l'abocador.
Campanya de compostatge casolà
Campanya de Compostatge Cassolà des de la Mancomunitat La Plana
Venda de compostadors casolans
Pots adreçar-te a la Mancomunitat La Plana per adquirir compostadors casolans.
Guia per a l'estalvi d'aigua
La GUIA PER A L'ESTALVI D'AIGUA DOMÈSTICA vol contribuir a donar a conèixer les possibilitats que el mercat ens ofereix per aconseguir un ús eficient del recurs de l'aigua.
Nevades, glaçades i onades de fred
Consells i recomanacions per estar preparats davant del fred i durant una nevada tant si sou a casa com si esteu conduint. Amb l'arribada de l'hivern es recomanable estar informat de les previsions meteorològiques i de l'estat de la xarxa viària.
Campanya de Civisme: Taradell, viure o conviure?
Tothom li reconeix a Taradell el seu caràcter obert i acollidor, no costa gaire venir-hi a viure i sentir-se taradellenc com el que més. Explicar aquest fet amb raons objectives i entenedores per tothom no és fàcil però potser no cal, n'hi ha prou amb que sigui així i que entre tots ho mantinguem. Per aquest i altres fets, el nostre poble ha...
Pla d'Activitat Física, Esport i Salut a Taradell
El Pla d'activitat física, esport i salut (PAFES) és una iniciativa de la Generalitat que pretén oferir una campanya adreçada a la població sedentària perquè s'incorpori a un programa d'activitat física amb finalitats saludables. Al mateix temps, el programa pretén formar i capacitar els professionals de l'atenció primària perquè incorporin el...