Agenda institucional

En aquest apartat es publicaran els actes i activitats institucionals de major rellevància de l'alcalde i dels regidors de l'equip de govern. S'actualitzarà cada dilluns.

No es mostraran reunions i esdeveniments protegits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades.