Ajuntament

Informa't dels plans, campanyes i programes municipals.
Recursos i mitjans de comunicació municipals al teu abast per estar informats de l'activitat municipal.
Consulta els serveis i oficines municipals i altres organismes oficials al servei de la ciutadania.
Coneix la gestió dels recursos municipals
L'Ajuntament obert i transparent per facilitar-te tota la informació sobres la gestió municipal.
En aquest apartat es publicaran els actes i activitats institucionals de major rellevància de l'alcalde i dels regidors de l'equip de govern. S'actualitzarà cada dilluns.
Consulta els convenis signats i les subvencions municipals atorgades per l'Ajuntament de Taradell