L’Ajuntament organitza un taller informatiu de ‘’Clàusules Sòl per a la ciutadania’’

Dijous 08/06/2017

El proper dilluns 14 de juny, l'Ajuntament de Taradell ha organitzat un taller sobre les ‘Clàusules Sòl per a la ciutadania'', unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d'interès baixi per sota d'un determinat llindar establert per l'entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d'interès de referència, habitualment l'euríbor.

Donada la incertesa del moment en aquest tema, la quantitat d´oferta d´assessorament en molts mitjans de comunicació de despatxos privats que en alguns casos poden crear falses expectatives, i en previsió que no es vulnerin drets en temes tant vitals pel dia a dia dels consumidors, cal tenir en compte aquest recurs. 

El taller serà al dilluns el Centre Cultural Costa i Font a 2/4 de 8 del vespre a càrrec d'experts d'associacions de consumidors.