El ple de l’’Ajuntament condemna la violència envers les dones

Diumenge 26/11/2017
Ple Extraordinari 9

El passat dimecres, el ple de l'Ajuntament va aprovar una moció contra la violència envers les dones aprofitant la proximitat del 25 de novembre, commemoració del dia. Ho va fer per unanimitat, manifestant un rebuig i condemnació a la violència de gènere.

La moció presentada i els acords aprovats pel ple de l'Ajuntament diuen així:

El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement per la seva condició de DONA.

Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 primers mesos d'enguany.

La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és  considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.

Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones.

Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema heteropatriarcal.

Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Taradell proposa d'adopció dels següents

 

ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Taradell manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que s'exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una  greu  vulneració  dels drets humans fonamentals.

Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol manifestació de violència.

Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d'atenció a les dones víctimes de violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones.

Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d'informació a tota la ciutadania, de forma especial als centres d'educació, per arribar especialment a l'adolescència i joventut del municipi.

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència.