Afectacions de trànsit amb motiu de les obres del carrer de la Vila.

Dijous 20/04/2017

A partir del 24 d'abril, s'iniciaran les obres de substitució de la canonada d'aigua potable i escomeses al carrer de la Vila al tram comprès entre l'Ajuntament i el carrer de Catalunya. Aquestes obres s'efectuaran per trams començant per davant l'Ajuntament.

A mesura que avancin les obres, es tallaran els trams de carrer pels vehicles i es donarà accés exclusiu als veïns afectats per les obres perquè puguin entrar als seus respectius garatges. Tot i així, l'horari per treure els vehicles serà abans de les 8 del matí i per tancar-los a partir de les 8 del vespre.

Durant les obres, alguns carrers que delimiten al carrer de la Vila, provisionalment se'ls canviarà el sentit per agilitzar l'entrada i sortida de vehicles de la zona.

Les obres tenen una durada aproximada de 3 mesos sempre que la climatologia ho permeti.

Per qualsevol dubte, podeu telefonar a les oficines de l'Ajuntament (93 812 61 00).